Koncom roku 2017 došlo u firmy Ahlbrandt GmbH k zmene vlastníka, keď rodinná firma Ahlbrandt prešla do vlastníctva nadnárodnej firmy Baldwin Technology Company Inc., ktorá je svetový líder v automatizácii procesov v polygrafickom, textilnom i plastikárskom priemysle.

Výrobný program firmy Ahlbrandt (aktivácia povrchov korónou a plazmou, nanášanie kvapalín rotačnými tryskami, sušenie horúcim vzduchom) vhodne doplní výrobné portfólio firmy Baldwin.

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC