Cold Air Gun

Cold Air Gun
Cold Air Gun používá filtrovaný stlačený vzduch a princip vírové trubice pro vytvoření mrazivého proudu vzduchu pro spoustu průmyslových aplikací při bodovém chlazení. Vírová trubice převádí stlačený vzduch do studeného proudu vzduchu o teplotě až -46 °C. Cold Air Gun se používají v různých průmyslových procesech, výrobě, montáži a balení jako universální zdroj bodového chlazení.
 


 

Personal Air Conditoners

pac
Klimatizační zařízení pro dělníky pracující v extrémních teplotách používá filtrovaný stlačený vzduch a princip vírové trubice pro vytvoření komfortního prostředí v extrémních horkých nebo studených prostředích. Bez pohybujících se součástí vytváří vírová trubice jednoduchou tepelnou výměnu a rozděluje stlačený vzduch do horkého a studeného proudu. Malá vírová trubice je zavěšena na opasku a připevněna ke vzduchové vestě, která průběžně vyfukuje ochlazený nebo ohřátý vzduch přes vnitřní perforaci. Teplota se snadno seřizuje v rozmezí 33°C nad nebo pod vstupní teplotou.   
 

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC