fluor2
fluor1

 1. Povrch je jedinou vlastností materiálu, kterou lze nezávisle na ostatních měnit
  Předúprava povrchů se stává často alternativou k nákladnému hledání vhodného materiálu nebo jedinou možností k dosažení požadovaných materiálových vlastností plastů
  Fluorace umožňuje měnit vlastnosti povrchu materiálu, aniž by došlo k ovlivnění jeho mechanických a tepelných vlastností
  Povrchové vlastnosti dosažené fluorací jsou dlouhodobě stabilní
  • Lepší smáčivost
  • Přilnavost
  • Vhodný koeficient tření
  • Bariérové vlastnosti
  Příklady, kde se s úspěchem využívá fluorace povrchů:
  • Lakování a potisk
  • Semišování a kašírování
  • Dosažení potřebného koeficientu tření
  • Minimalizace difuze a permeace
  Fluorace se úspěšně používá v nejrůznějších oblastech:
  • Obalová technika
  • Stavební průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Elektrotechnika
  • Lékařská technika
  • Letectví a kosmonautika
  • Textilní průmysl
  Při fluoraci se povrchy ošetřovaných plastových dílů vystavují působení fluorové směsi
  Díky vysoké reaktivitě způsobuje fluor žádoucí povrchové změny, které není potřeba iniciovat dalším přívodem energie
  Tím je proces velmi jednoduchý a bezpečně kontrolovatelný

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC