Vzduchové clony Curtain Transvector

transvector
Curtain Transvector vytváří vzduchovou clonu pro ofukování širokých ploch materiálů, pro sušení a chlazení materiálů pomocí vysoké rychlosti vzduchu a také pro oddělení dvou prostředí a zamezení proniknutí prachu, vody, sprejů, kouře, dýmu a chladu nebo horka. 
 
Protože tyto výrobky vytváří velký proud vzduchu (laminární proudění o vysoké rychlosti) použitím pouze malého množství stlačeného vzduchu, jejich činnost je velmi ekonomická (zesílení proudu vzduchu 25 x).
 

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC