Zařízení pro neutralizaci statické elektřiny a kontaktní čištění materiálů (TEKNEK Contact Cleaner)

TEKNEK je specialista na řešení problémů s kontaminací částic s více než třicetiletou tradicí. Základním zaměřením je výzkum, vývoj, výroba a servis zařízení kontaktního čištění s cílem eliminovat povrchové znečištění výrobků. Původně vyvinutý systém čištění desek plošných spojů (PCB) se přenesl i do jiných oblastí aplikace - například polygrafie.

Systém adhezivních rolí a elastomerních válců zajišťuje odstranění pevných částic o velikosti <1 mikron. Původní výrobek firmy Teknek se postupně stal celosvětovým standardem.

 

Teknek CM81

Typické aplikace:

  • před tiskem (odstranění částic ze substrátu zajišťuje vysokou kvalitu tisku)
  • při laminaci (zabránění vzniku vizuálních defektů vznikajících při spojování materiálů)
  • před navíjením (odstranění částic snižujících kvalitu hotových výrobků)
 
Čištění pro materiály odvíjené z role Reel to Reel Machines:
 
 
Čištění pro archové materiály Sheet Machines:
 
 
Ruční čištění:
 

Kontakty

LONTECH - surface treatment, s.r.o.

533 22 Býšť 34 (okres Pardubice)
CZECH REPUBLIC